* Đổi hàng:

– Trong vòng 7 ngày kể từ ngày Quý khách nhận hàng sẽ được đổi hàng mới miễn phí nếu sản phẩm được xác định thuộc lỗi do Công ty TNHH Chậu Đá Mài  Vương Gia Phát Thịnh

– Trong vòng 7 ngày kể từ ngày Quý khách hàng sẽ được đổi hàng mới nếu sản phẩm được xác định không thuộc lỗi do Công ty TNHH Chậu Đá Mài  Vương Gia Phát Thịnh thì phải chịu 100% chi phí vận chuyển.

* Trả hàng:

– Trong trường hợp hàng hóa, giá cả không đúng với thỏa thuận mua hàng, Quý khách hàng có quyền trả lại hàng cho Công ty TNHH Chậu Đá Mài  Vương Gia Phát Thịnh.Việc trả hàng được thực hiện trong vòng 20 ngày kể từ ngày Quý khách nhận hàng.

– Trong trường hợp trả hàng, không do lỗi của Công ty thì Quý khách sẽ phải chịu chi phí xử lý 15% giá trị hàng hóa và toàn bộ chi phí vận chuyển phát sinh.